Lean & procesmanagement

De klant echt centraal stellen om op die manier maximale toegevoegde waarde aan de klant te bieden met minimale inspanningen. Daar gaat het om bij Lean- en Procesmanagement. Met elkaar inzetten op waardecreatie in processen en het elimineren van verspillingen. Het resultaat: minder kosten, hogere kwaliteit en kortere doorlooptijden.

Lean Six Sigma
HRD Professionals biedt ondersteuning om processen in jouw organisatie beter te laten verlopen. Dit kan onder meer door het weghalen van verspillingen, het anders inrichten van processen en het verleggen van verantwoordelijkheden. Onze Black Belt Lean Six Sigma adviseurs helpen jou graag de kwaliteit in de organisatie te verhogen, doorlooptijden te verkorten en geld te besparen. We doen dit zowel in dienstverlenende- als industriële werkomgevingen. We gaan voor duurzaam resultaat.

Door te focussen op datgene wat voor de klant écht belangrijk is en fouten in de uitvoering terug te dringen, wordt het aantal processtappen gereduceerd (Lean) en de uitkomst van de processen voorspelbaar gemaakt (Six Sigma). Onze aanpak in Lean trajecten:

Fase 1: Value Stream map
In de eerste fase van de opdracht brengen we de procesgang van het product- of de dienst in beeld. We doen dit door middel van het opstellen van een zogenaamde Value Stram Map. Dit is een techniek die gebruikt wordt om de stroom (flow) van goederen/diensten en informatie te analyseren en eventueel te veranderen. Het gaat om het beschrijven, tekenen van de stroom van goederen en diensten door het productieproces. Dit is een belangrijke eerste stap om samen met de opdrachtgever en betrokkenen inzicht te verkrijgen en doelen te stellen op het gebied van doorlooptijdverkorting, verlaging van de budgetten en/of verhoging van de kwaliteit. Met het opstellen van de VSM stellen we het huidige functioneringsniveau vast (Current State).

Fase 2: Vaststellen True North
Doelen stellen op het gebied van Tijd, Geld en Kwaliteit is de volgende stap die we samen met de opdrachtgever zetten. We gaan in fase 2 “het ware noorden” van de organisatie/afdeling en diens product/dienst bepalen. Dit droombeeld hoeft niet morgen gerealiseerd te zijn, maar het is wel een wens om daar ooit uit te komen. Het droombeeld wordt geformuleerd op het ambitieniveau en op het gebied van kwaliteit, doorlooptijd en geld.

Fase 3: Target condition
In fase 3 worden leantechnieken ingezet om de de kloof tussen de huidige stand van zaken en het te bereiken doel te dichten. Deze fase voeren we nadrukkelijk samenwerking met de klantorganisatie uit en is zeer actie georienteerd. In co-creatie werken we toe naar de vastegestelde doelen.

Fase 4: (Lean) Interventies en voortgangscontrole
De echte verandering wordt in deze fase merkbaar en de eerste resultaten worden gerealiseerd. Medewerkers in de organisatie gaan werken volgens nieuwe of ge-update gestroomlijnde processen. Doelgericht wordt er toegewerkt naar de target-condition. Monitoring zorgt ervoor dat er inhoudelijke afstemming plaats kan vinden met de opdrachtgever die besluit of er bijgestuurd moet worden.

Fase 5: Borging van nieuwe werkwijzen
De laatste fase bestaat uit het bestendigen van nieuwe werkwijzen, processen en informatiestromen. Het project wordt afgerond en de staande organisatie adopteert de nieuwe werkwijze. Inverdieneffecten, verkortingen van de doorlooptijden en verhoging van de kwaliteit worden in beeld gebracht en in een decharge document gezet en doorgesproken met de opdrachtgever.

Lean (in-company) trainingen
HRD Professionals verzorgt ook trainingen op het gebied van Lean