De ontwikkeling naar een netwerkeconomie maakt dat organisaties kritisch moeten kijken of hun cultuur nog aansluit op ..."> De ontwikkeling naar een netwerkeconomie maakt dat organisaties kritisch moeten kijken of hun cultuur nog aansluit op ..." />
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Cultuurverandering

Diensten »


De ontwikkeling naar een netwerkeconomie maakt dat organisaties kritisch moeten kijken of hun cultuur nog aansluit op wat maatschappelijk wordt verlangd. Het Nieuwe Werken, de rol van social media en toenemend zelfsturend vermogen maken een fundamentele andere kijk op professionaliteit in houding en gedrag noodzakelijk. Wij helpen graag in de vertaalslag naar concreet zichtbaar ander gedrag. Samen werken aan een cultuur die aansluit bij het huidige tijdbeeld en past bij klant, product, dienst en een gezond werkklimaat.

Droombeeld
Resultaten bereiken, start met het eindpunt, het doel, de stip op de horizon, jouw droombeeld. Hoe ziet de visie op de toekomst eruit en hoe is dit vertaald naar een kernachtige mission statement? Is die visie echt een droom waar passie uit spreekt en mensen zich mee kunnen vereenzelvigen? Geeft die visie of droombeeld ook richting aan het gewenst gedrag van de medewerker en waar de organisatie klanten en medewerkers mee wenst te binden? Allemaal vragen die voorbij komen als wij samen met jou komen tot de belangrijkste kernwaarden van de organisatie. Is vanuit die kernwaarden mijn organisatiecultuur dan maakbaar? Ja, zeer zeker!

Het proces om van kernwaarden te komen tot concreet zichtbaar gewenst gedrag is één van de speerpunten in onze dienstverlening. Wij bouwen graag met de klant aan een traject waarbij sturing op ander gedrag centraal staat. Te beginnen bij het management en de cultuurdragers van de organisatie. Hun voorbeeldgedrag is de sleutel tot succes en investeren in zichtbaar ander gedrag is juist daar van essentieel belang.

Voorbeeldgedrag
Afhankelijk van de vraag en behoefte kijken we welk maatwerkprogramma aansluit om een gedragsverandering bij de cultuurdragers te realiseren. Kern daarbij is de gewenste cultuur uitstralen, overdragen en daar vanuit betrokkenheid op stimuleren en sturen. Onze aanbod op persoonlijk leiderschap, management development, change management en presence en performance bieden uiteenlopende modules om tot een veelzijdig en coherent programma te komen.

Interventies
Behalve dat gewenst gedrag geborgd wordt in HR-cyclus van jouw organisatie is het van belang om medewerkers (al dan niet in teamverband) mee te nemen in de gewenste beweging. Geen opgelegd gedragsprotocol, maar vanuit eigen verantwoordelijkheid invulling geven aan wat zij vaak allang zien als noodzakelijk ander gedrag. Om medewerkers daarin te ondersteunen en ook te helpen om ander gedrag in te slijten, bieden wij een verscheidenheid aan praktische, inspirerende en vooral humorvolle interventies aan. Ook hier geen wasstraat aan trainingen waar de hele organisatie doorheen moet, maar een cafetariamodel aan begeleiding en werkvormen die aansluiten op de behoefte van medewerker en/of team. Mogelijke interventies zijn onder meer:

 • Kick-off met routekaart & mindmapping
 • Impactsessies van max. 1,5 uur rondom de belangrijkste kernwaarden
 • Korte workshops op kernthema’s
 • Teaminjectables gericht op teamspecifieke aandachtspunten
 • Coaching & supervisie
 • Birkman als persoonlijkheidsmethdodiek
 • Teambuilding outdoor of indoor
 • Teamcoaching op de werkvloer
 • Lean & mean interventies
 • Spiegel en co-creatiebijeenkomsten
 • Problem solving and a pair of good ears
 • Intervisie
 • Development Center’s

Cultuurdragers
In een cultuurverandering is het van belang dat wij als externe partner in de loop van het traject meer naar de achtergrond gaan. Wij spreken in dat verband van schuivende panelen. In het begin zijn wij nadrukkelijk in beeld en actief in energie, trekkracht en initiatief. Gedurende het traject wordt dit overgenomen door eigen mensen. Om die reden investeren wij graag in cultuurdragers en/of management die de beweging zelfstandig kunnen voortzetten.

Inspiratie genoeg om eens van gedachten te wisselen hoe jullie organisatie de noodzakelijke transitie of kanteling op gedragsniveau kan maken? Bel of mail ons, we gaan graag in gesprek om te kijken hoe jullie organisatie in beweging komt en vooral blijft.
Betrokken contactpersonen
Mark goedings

Mark
Goedings

Dimitri van gaal

Dimitri
van
Gaal

Tessa naber

Tessa
Naber

Raymond patist

Raymond
Patist

Sander bosman

Sander
Bosman

Erwin wiertz

Erwin
Wiertz

Roeland derksen

Roeland
Derksen

Ellen goedings

Ellen
Goedings

Jan bartelse

Jan
Bartelse

Andrew handana

Andrew
Handana

Joris naber

Joris
Naber

Pia naber

Pia
Naber

Marjolijn traas

Marjolijn
Traas

Hennie koeken

Hennie
Koeken

Rogier van oosterhout

Rogier
van
Oosterhout

Linda thoen

Linda
Thoen

Richard kouwenberg

Richard
Kouwenberg

Gerelateerde artikelen
Vrijdag, 1 Juni 2018Muziek als ontwikkelinstrument
Muziek als ontwikkelinstrument
‘Er zit echt muziek in dat team’ ‘Deze strategie is te weinig afgestemd op de omgeving’ ‘Hier wordt harmonieus samengewerkt’ Je hoeft geen conservatorium gedaan te hebben, om de muzikale metaforen in deze uitspraken te ontdekken. Metaforen die ik graag gebruik, omdat ...
Donderdag, 1 Februari 2018Bendable Brain
Bendable brain
“Associëren, fantaseren, connecties maken, vergroten, vertellen, verzinnen, maken, breien, overtuigen, scanderen, lachen, genieten, ontdekken, vrij, onbegrensd en magisch…. het brein dat elk kind heeft en elke bestuurder wenst.” Het brein dat elk kind heeft en elke leider ...
MADE BY NONKA.NL