Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Outplacement

Diensten »

HRD Professionals biedt intensieve en resultaatgerichte outplacement begeleiding. Een persoonlijke analyse op kwaliteiten en ervaring (kunnen). Gezamenlijk koers bepalen op de arbeidsmarkt (willen) en dan gericht op pad voor een nieuw betaald perspectief (doen).

Op basis van een zorgvuldige intake stellen we in gezamenlijkheid een uitgewerkt plan van aanpak op. Het plan van aanpak is maatwerk waarbij we aan de hand van de hieronder uitgewerkte fases gestalte geven aan een doelgerichte begeleiding van de deelnemer naar een nieuw betaald perspectief. Vooraf maken we afspraken over de inzet, inspanning en resultaten per fase daarnaast stemmen we de intensiteit van begeleiding en de de wijze van terugkoppeling af met deelnemer en opdrachtgever. Afhankelijk van de aard en intensiteit van de begeleiding komt de investering voor outplacement neer op een bedrag van € 6.000,- tot € 10.500,- per deelnemer.

Onze aanpak is opgebouwd aan de hand van de volgende fases:

Fase 0 : Plan van aanpak
 • Om een start te maken in de begeleiding zal een gesprek plaats vinden waarin het traject wordt besproken en verwachtingen worden uitgewisseld.
 • Het eerste gesprek leidt tot een concept-plan van aanpak.
 • Het plan van aanpak wordt aangevuld en geconcretiseerd inclusief realistische tijdsplanning.
 • Het plan van aanpak wordt doorgesproken, aangepast en voorgelegd aan de opdrachtgever.
 • In onderling overleg met de opdrachtgever wordt het definitieve tijdpad bepaald inclusief evaluatiemomenten.
 • Afhankelijk van de bereidheid en mogelijkheden van de deelnemer worden de eerste reguliere activiteiten rondom solliciteren en netwerken opgestart.

Fase 1 : Persoonlijke analyse
 • Op basis van arbeidsverleden worden uiteenlopende huiswerkopdrachten gemaakt.
 • Middels loopbaanonderzoeken en de Birkman-methode wordt een sterkte- / zwakteanalyse opgesteld.
 • Er wordt middels een 360 graden feedback-methodiek geïnventariseerd waar de persoonlijke kwaliteiten en leerpunten zitten en hoe de omgeving aankijkt tegen een toekomstig arbeidsperspectief.
 • Er wordt een persoonlijke arbeidsscan gemaakt om de mogelijke sectoren te verkennen en de gewenste rollen in beeld te brengen.
 • Op basis van bovenstaande ingrediënten wordt een vertaalslag gemaakt van profiel naar gewenste functie. Er wordt een top 5 opgesteld van functies en of branches.
 • CV en Linked-in profiel aanpassen conform uitkomsten uit bovenstaande.
 • Oefenen: Presenteren van zelfinzicht en eigen profiel.

Fase 2 : Arbeidsmarktanalyse

 • Inventarisatie van de relevante branches en functies.
 • Ontwikkelingen binnen branches worden in kaart gebracht.
 • Voeren van oriënterende gesprekken in diverse branches met relevante personen met als doel: check of eigen beelden over organisaties en functies kloppen.
 • Keuzes bijstellen en consequenties trekken uit oriënterende gesprekken.
 • Profiel aanscherpen.
 • Inventariseren van eigen netwerk en activeren netwerkactiviteiten.
 • Aanpassen CV en Linked-in profiel en branche en functiegerichte CV’s opstellen.
 • Presenteren gewenst arbeidsperspectief en eigen profiel.

Fase 3 : Marktbenaderingsstrategie
 • Naast de reguliere sollicitatie activiteiten inventariseren welke activiteiten ondernomen worden om in beeld te raken en te blijven bij potentiele werkgevers.
 • In kaart brengen diverse wegen waarlangs relevante organisaties mensen zoeken.
 • Social media kanalen verkennen, selecteren en leren optimaal te benutten voor eigen zoekproces en presentatie van het eigen profiel.
 • CV vertalen naar goede profielschetsen in social media.
 • Open sollicitatiebrieven gereed maken.
 • Oriënterende gesprekken blijven voeren.
 • Netwerkactiviteiten.
 • Lijst van relevante organisaties en netwerken in kaart brengen en bijhouden in persoonlijk systeem.

Fase 4 : Uitvoering
 • Actief reageren en solliciteren.
 • Sollicitatiebrieven schrijven, aanscherpen.
 • Voorbereiden gesprekken, eventuele assessments en presentaties.
 • Sollicitatiegesprekken voeren en oefenen.
 • Telefoneren en gebruik social media en internet.
 • Bijhouden acties en netwerkcontacten.
 • Assessments oefenen inclusief oefen materiaal.

Fase 5 : Vervolg begeleiding
 • Blijven actief reageren en solliciteren.
 • Begeleiding op de overige activiteiten uit fase 4 voor de afgesproken periode.
 • Aanpassen keuzes op sectoren, branches & functies n.a.v. ervaringen van afgelopen periode.
 • Aanscherpen profiel en CV.
 • Reguliere evaluatiegesprekken met de opdrachtgever.

Werkwijze begeleiding
De werkwijze van HRD Professionals kenmerkt zich door afwisseling: bewustwording en inzicht, de vertaalslag naar nieuw en ander gedrag, het bespreken van theorie, huiswerkopdrachten, reflectie-opdrachten en rollenspellen zijn de ingrediënten voor een succesvolle begeleiding.

Het spreekt voor zich dat de informatie die tijdens de begeleidingsgesprekken aan de orde komt vertrouwelijk wordt behandeld. Het resultaat c.q. de inhoud van het traject wordt eerst besproken met betrokkene alvorens terugkoppeling plaatsvindt naar u als opdrachtgever.

Indien deze aanpak u aanspreekt of dat u naar aanleiding van de geschetste stappen eens wilt spreken over een aanpak die aansluit op uw wensen, neem dan contact met ons op om hier eens met één van onze specialisten verder over door te praten.
Betrokken contactpersonen
Andrew handana

Andrew
Handana

Sander bosman

Sander
Bosman

Rogier van oosterhout

Rogier
van
Oosterhout

Erwin wiertz

Erwin
Wiertz

Marjolijn traas

Marjolijn
Traas

Pia naber

Pia
Naber

Tessa naber

Tessa
Naber

Dimitri van gaal

Dimitri
van
Gaal

Joris naber

Joris
Naber

Roeland derksen

Roeland
Derksen

Raymond patist

Raymond
Patist

Richard kouwenberg

Richard
Kouwenberg

Linda thoen

Linda
Thoen

Mark goedings

Mark
Goedings

Ellen goedings

Ellen
Goedings

Hennie koeken

Hennie
Koeken

Jan bartelse

Jan
Bartelse

Gerelateerde artikelen
Vrijdag, 1 Juni 2018Muziek als ontwikkelinstrument
Muziek als ontwikkelinstrument
‘Er zit echt muziek in dat team’ ‘Deze strategie is te weinig afgestemd op de omgeving’ ‘Hier wordt harmonieus samengewerkt’ Je hoeft geen conservatorium gedaan te hebben, om de muzikale metaforen in deze uitspraken te ontdekken. Metaforen die ik graag gebruik, omdat ...
Donderdag, 1 Februari 2018Bendable Brain
Bendable brain
“Associëren, fantaseren, connecties maken, vergroten, vertellen, verzinnen, maken, breien, overtuigen, scanderen, lachen, genieten, ontdekken, vrij, onbegrensd en magisch…. het brein dat elk kind heeft en elke bestuurder wenst.” Het brein dat elk kind heeft en elke leider ...
MADE BY NONKA.NL