Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Teamontwikkeling

Diensten » Team

Wat voor team willen wij zijn en hoe komen we daar? Niet altijd is er de tijd en het geduld om als team een afgewogen groeiproces te doorlopen. Juist als die stappen versneld moeten worden is teamontwikkeling op zijn plaats. Wij bieden de support om als team zowel op de proces- als de menskant gestructureerd progressie te boeken.

Teamperformance versterken! HRD Professionals biedt ervaren en kwalitatief hoogwaardige begeleiding om uw team op een hoger plan te brengen. Of het nu gaat om elkaar beter leren kennen, als team scherp aan de start staan, conflicthantering, collegiaal bestuur, professionele feedback of teambuilding. Wij bieden een energieke, actieve en confronterende benadering die uw team in beweging zet en houdt.

Teamontwikkeling is een complex en uitdagend proces waar men collectief doorheen gaat. De psycholoog Bruce Tuckman onderscheidt vier niveaus van teamvorming: vorm, storm, norm en prestatie. Tijdens een maatwerktraject begeleiden wij het team naar een hoger prestatieniveau.

Transactionele Analyse
Wij starten bij de basis: is het vertrouwen en de onderlinge communicatie op orde en kan van daaruit gewerkt worden aan een optimale inzet en samenwerking op basis van aanwezige kwaliteit. In dat verband werken onze trainers en begeleiders bij voorkeur met de Transactionele Analyse als denkraam om interactie en patronen binnen het team inzichtelijk te maken en het bewustzijn daarop te vergroten. Als de teamleden hun eigen effect op de teamcohesie (er)kennen treedt er effectiever gedrag op wat het teampresteren exponentieel doet groeien.

Teamperformance
Het herkennen van patronen in de samenwerking en het vermogen om meningsverschillen en conflicten te hanteren is een vervolgstap. Van daaruit kijken we met het team naar de harde kant van de teamperformance: commitment op doelen en strategie, kaders, werkprocessen en werkafspraken.

Afhankelijk van waar uw team staat kijken we graag in gezamenlijkheid naar een aanpak die aansluit op uw vraag.
uitgelicht
Donderdag, 1 Maart 2018Team van de Toekomst
Niet loslaten, maar anders vasthouden… Getriggerd door een titel die is aangedragen via de NVVB (De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken) zat ik peinzend in mijn auto na te denken over deze term. Terwijl de regen hard op mijn voorruit tikt, besef ik dat we naast de ecologische veranderingen ook te maken hebben met een volledige maatschappelijke en organisatorische verandering. Tijdens ...
MADE BY NONKA.NL