Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Team Birkman

Diensten » Team

Ken de kracht en stressoren van de individuele teamleden. Waar matchen teamleden en waar zit de potentiële spanning. Hoe werkt het team aanvullend op elkaar en waar zitten de eigenaardigheden. Birkman biedt een krachtige, intensieve en objectieve methodiek die feilloos het DNA van een team blootlegt.

Een team ontstaat niet vanzelf. Sommige groepen weten zich op te werken tot een hecht samenwerkingsverband dat top-prestaties realiseert; andere groepen vallen ruziënd uiteen voordat de eindstreep – het teamresultaat- zelfs maar in zicht is. Dit geldt zowel voor uitvoerende teams – als managementteams.

De route
Teamontwikkeling is een complex en uitdagend proces waar men collectief doorheen gaat. Binnen teamontwikkelingstrajecten heeft het weinig zin om te gaan “steengrillen of karten” met als doel een potentieel conflict in het team effectief aan te pakken. Teamontwikkeling vraagt om de juiste interventie op het juiste moment. Dit kan door een uitdagende visie (realistisch droombeeld) te formuleren, maar bijvoorbeeld ook leren feedback te geven of processen her in te richten.

De route is daarom altijd maatwerk! Door middel van een zorgvuldig samengesteld traject begeleiden wij u en uw team naar een hoger prestatieniveau. Samen naar de top… We doen dit door gebruik te maken van de Birkman-methode. Een instrument dat we ook gebruiken als vertrekpunt bij coachingstrajecten.

De Birkman-methode
De Birkman-methode kan op indivueel – en op teamniveau worden toegepast. De zogenaamde ‘groepsgrid’ brengt de voorkeursstijlen (de sterkten) van de verschillende teamleden in beeld. Het vormt als het ware een “kleurenfoto” van het team. Dit verschaft inzicht hoe het team in elkaar zit, hoe het team effectiever kan samenwerken, hoe taken binnen het team het beste verdeeld kunnen worden en het verschaft een neutrale taal aan mensen om hun individuele verschillen te kunnen bespreken. Na de groepsterugkoppeling van de Birkman resultaten maken we de verbinding naar het ontwikkelingsniveau van het team en de uitdagingen waarvoor het staat.

Is er nog sprake van een “los zand team” of is de fase van verregaande zelfsturing al bereikt. Door onze inspirerende, creatieve werkvormen en bezielde trainers creëren we beweging in uw team. Met materiaal waarmee we werken is uw dagelijkse werkpraktijk. We “spiegelen” het team op effectief – en ineffectief gedrag en bieden daarna “vensters” naar buiten om op een andere manier te gaan handelen en het team effectiever te maken. Kleur bekennen om te groeien

Bel of mail ons gerust voor nadere informatie.
uitgelicht
Donderdag, 1 Maart 2018Team van de Toekomst
Niet loslaten, maar anders vasthouden… Getriggerd door een titel die is aangedragen via de NVVB (De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken) zat ik peinzend in mijn auto na te denken over deze term. Terwijl de regen hard op mijn voorruit tikt, besef ik dat we naast de ecologische veranderingen ook te maken hebben met een volledige maatschappelijke en organisatorische verandering. Tijdens ...
MADE BY NONKA.NL