Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Interim- & Projectmanagement

Diensten »

Nieuwe situatie zonder pasklaar antwoord? Dat kan vragen om de inzet van een ervaren interim – of projectmanager. Een onafhankelijk – en kundig persoon die op basis van een door jou goedgekeurd plan een veranderopdracht of project oppakt en realiseert.

Managementkracht
In elke organisatie doen zich momenten voor dat het management tijdelijk onvoldoende in staat is verantwoordelijkheden volledig waar te maken. Uitval kan een oorzaak zijn, of een crisissituatie. Bij dergelijke gebeurtenissen biedt een professionele interim- of projectmanager uitkomst. Er hoeft overigens niet altijd “een probleem” te zijn om een interim- of projectmanager in te schakelen. Ook een omvangrijk of complex project waarvoor te weinig managementkracht of expertise binnen de organisatie zelf aanwezig is, kan aanleiding zijn een tijdelijke projectmanager aan te trekken. Samen met jou stellen we de centrale vraag vast en leveren een oplossing!

Onze werkwijze:

Fase 1: Plan van Aanpak
Op basis van een gedegen plan van aanpak worden wederzijdse verwachtingen vastgesteld. Het plan van aanpak is geen duimendik epistel, maar een handzaam en overzichtelijk document waarin de scope, de op te leveren resultaten en de uit te voeren interventies staan beschreven. Dit alles heel concreet en daarmee controleerbaar. Het plan van aanpak leveren wij binnen vier weken op.

Fase 2: Uitvoering & Voortgangsbespreking
Op basis van het goedgekeurde plan van aanpak gaan we samen met het team aan de slag met de uitvoering. Onze werkwijze kenmerkt zich door resultaatgerichtheid in combinatie teamsamenwerking. We “staan met onze voeten in de klei” en werken samen met het team in de dynamiek van de organisatie. Middels gerichte en frequente voortgangsgesprekken met onze opdrachtgever leggen we verantwoording af en bepalen samen of er bijgestuurd moet worden. Bij de uitvoering wordt altijd eerst het “laag hangende fruit” geplukt.

Fase 3: Bestendigen van successen en nieuwe werkwijzen
Bij een interim- of projectopdracht bestaat fase drie uit het bestendigen van successen en bewezen nieuwe werkwijzen. Wij staan garant voor het inverdienen van onze eigen inzet als gevolg van het doorvoeren van besparingen binnen de afdeling of de werkwijze van het team. Dit is overigens geen doel op zich. De kwaliteit significant verhogen kan ook een doelstelling zijn. In deze fase maken we ons hard om te komen tot goede opvolging in de positie die tijdelijk vervuld wordt.

Fase 4: Overdracht naar opvolging
De laatste fase bestaat uit het inwerken van de opvolging die de organisatie instroomt. Op het moment dat een functie niet meer ingevuld wordt, vindt overdracht plaats naar de mensen die verantwoordelijk worden voor processen. De laatste fase wordt afgesloten met een overdrachtsdocument en een gesprek met de opdrachtgever. In dit gesprek worden de adviezen die zijn geformuleerd doorgesproken en voorzien van acties, tijdlijnen en verantwoordelijkheden.

Onze uitgebreide ervaring staat garant voor een snel begrip wat jouw organisatie nodig heeft en voor een groot probleemoplossend vermogen. Soepel invoegen is niet de enige kwaliteit van interim- en projectmanagers van HRD Professionals. Ze voegen ook toe door bij te dragen aan verbetering van jouw organisatie. Dankzij hun doortastende en gezaghebbende optreden waarborgen zij de continuïteit van jouw organisatie en weten jij en jouw medewerkers waar ze aan toe zijn.
Betrokken contactpersonen
Andrew handana

Andrew
Handana

Hennie koeken

Hennie
Koeken

Rogier van oosterhout

Rogier
van
Oosterhout

Joris naber

Joris
Naber

Mark goedings

Mark
Goedings

Pia naber

Pia
Naber

Roeland derksen

Roeland
Derksen

Erwin wiertz

Erwin
Wiertz

Ellen goedings

Ellen
Goedings

Linda thoen

Linda
Thoen

Sander bosman

Sander
Bosman

Dimitri van gaal

Dimitri
van
Gaal

Richard kouwenberg

Richard
Kouwenberg

Raymond patist

Raymond
Patist

Tessa naber

Tessa
Naber

Jan bartelse

Jan
Bartelse

Marjolijn traas

Marjolijn
Traas

Gerelateerde artikelen
Vrijdag, 1 Juni 2018Muziek als ontwikkelinstrument
Muziek als ontwikkelinstrument
‘Er zit echt muziek in dat team’ ‘Deze strategie is te weinig afgestemd op de omgeving’ ‘Hier wordt harmonieus samengewerkt’ Je hoeft geen conservatorium gedaan te hebben, om de muzikale metaforen in deze uitspraken te ontdekken. Metaforen die ik graag gebruik, omdat ...
Donderdag, 1 Februari 2018Bendable Brain
Bendable brain
“Associëren, fantaseren, connecties maken, vergroten, vertellen, verzinnen, maken, breien, overtuigen, scanderen, lachen, genieten, ontdekken, vrij, onbegrensd en magisch…. het brein dat elk kind heeft en elke bestuurder wenst.” Het brein dat elk kind heeft en elke leider ...
MADE BY NONKA.NL