Leertrajecten

Gerichte aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en groei houdt je scherp en biedt inspiratie om je talent te verbreden en te verdiepen. Wij bieden een aantal boeiende en afwisselende leertrajecten aan met een typisch HRD stempel: diepgang met praktische toepasbaarheid, enthousiasme en energie met scherpte en alertheid en onconventioneel in variatie, tempo en humor.

Ontwikkelprogramma’s
Niet voor niks presenteren wij ons als een netwerkorganisatie die enkel werkt vanuit bewezen senioriteit. Wij staan, met onze klantenkring uit zowel de publieke als private sector, met beide benen in de praktijk en zijn daardoor juist in staat om leergangen die extra praktische en toepassingsdimensie te geven. In onze leergangen staat de visie die wij voorstaan bij leren en ontwikkelen centraal. Deze is gebaseerd op een viertal pijlers:

  • Leren moet verankerd zijn in de eigen overtuigingen, identiteit en zingeving van de deelnemer;
  • Zijn wij ons bewust van de rol die wij vervullen? Hoe bewust pakken wij onze professionele rol(len) op en hoe contracteren wij die zorgvuldig met onze directe gesprekspartners, stakeholders en klanten;
  • De werkomgeving is de meest krachtige leeromgeving. Hoe zorgen we ervoor dat er een juist balans is tussen old school, new school en no-school leren?;
  • Mensen leren op verschillende manieren en hoe zorg je dat door een variatie aan leerinterventies elk individu optimaal op zijn eigen leerstijl wordt gefaciliteerd;
  • Vanuit die gedachte kennen onze leergangen een persoonlijke intake om niet alleen de persoonlijke context te verkennen maar ook jouw rol(len) te snappen en de dilemma’s en ontwikkeldoelen te inventariseren. Na intake volgt een modulair programma waarin we meestal werken in twee aaneengesloten dagen met overnachting.

Leren door doen
Het programma heeft een vaste programmaleider die de persoonlijke coaching en voortgang borgt en als leerprocesbegeleider fungeert. De leerblokken hebben een variatie aan werkvormen en er zal met wisselende trainers en begeleiders gewerkt worden. Kenmerkend voor de trainers die wij inzetten is niet enkel hun expertise maar vooral ook hun focus op ‘leren door doen’ en hun creativiteit om mensen in