FeedbackShow

Feedback Show.. is een op maat mix van theater, cabaret en interactieve bewustwordingsoefeningen met het publiek. Een energieke 2,5 uur durende show, waarin het op de hak nemen en spiegelen van ons eigen feedbackgedrag voorop staat.

Zaken als omzeilen van de feedback, de gedachten voor, tijden en na de feedback, de soms logische onlogica van feedback en ook de diverse typen die de feedback geven en ontvangen zijn onderwerp van de Show. Tussendoor wordt het publiek gemotiveerd om met elkaar de proef op de som te nemen en ervaringen op te doen, die de beeldvorming doet ombuigen.

« Terug naar overzicht
MADE BY NONKA.NL