Procesbegeleiding

Jouw verandertrajecten staan in de stijgers of moeten opgestart worden en je zoekt enthousiaste procesbegeleiding. Facilitators die met effectieve en creatieve werkvormen de denkkracht binnen jouw organisatie optimaal benutten en in beweging zetten. Een stevige impuls om jouw veranderprocessen op te starten, te versnellen of te reanimeren.

Veranderproces
Onze procesbegeleiders vervullen meerdere rollen. Zo kunnen zij de aanjager voor verbeterteams zijn, maar ook luis in de pels en spiegel naar de leiding. Vanuit kennis, energie en passie dragen de procesbegeleiders bij aan het realiseren van jouw doelen .

Onze jarenlange ervaring op het gebied van groepsdynamica, cultuurontwikkeling en leiderschap maken dat we effectief interveniëren in de verschillende fasen van een veranderproces. De leiding van de organisatie heeft en houdt regie, maar wordt ondersteund door professionals die prikkelen, enthousiasmeren, confronteren en integreren.

HRD Professionals biedt procesbegeleiding bij de volgende events:
  • Dagvoorzitterschap bij organisatie- of teamevents;
  • Procesbegeleiding bij strategie- en/of jaarplansessies;
  • Procesbegeleiding bij veranderkundige vraagstukken;
  • Procesbegeleiding bij leer- en ontwikkelvraagstukken;
  • Procesbegeleiding van werkoverleggen en vergaderingen.

Eindresultaat
Onze werkwijze is te typeren als creatief, enthousiast, resultaatgericht en concreet. Wij dragen er zorg voor dat jij zich tijdens de sessie optimaal kunt focussen op de inhoud en jouw eigen rol binnen de organisatie. Onze faciltiators sturen scherp op ineffectieve groepsdynamische interacties. Wij gebruiken daarbij de techniek van gedoseerde confrontatie. Deelnemers worden gespiegeld op hun gedrag en ondersteund in het inzetten van effectief gedrag, teneinde de doelgerichtheid van een bijeenkomst te optimaliseren. Het eindresultaat is de concrete oplevering van gedragen analyses, producten en afspraken over het vervolg.

Eén van onze procesbegeleiders boeken voor een (reeds geplande) bijeenkomst. Neem contact op!
« Terug naar overzicht
MADE BY NONKA.NL