Development Center

In één dag alles uit de kast halen en een scherpe spiegel krijgen op geschiktheid, groei en persoonlijke ontwikkeling. Puur doen, met daarop ongecompliceerde feedback. Ook ideaal als objectieve afronding voor lopende management- of salesleergangen.

Het Development Center is een uniek leerconstruct dat HRD Professionals heeft ontwikkeld om deelnemers is korte tijd te beproeven op kwaliteiten en vaardigheden in een serie praktijk momenten. In het Development Center staat de beproefde methode van beleven, experimenteren, reflecteren en creëren centraal. Vooraf worden met u als klant een vijftal werkateliers ontwikkeld die de deelnemers gedurende een dag doorlopen. De werkateliers kunnen een afwisseling zijn van onder meer: praktijksimulaties, outdoor, improvisatie, businesscase, presentatie & performance of associatieve leerervaringen. Kern is dat bij elk werkatelier de deelnemer uitgedaagd wordt om te participeren, te experimenten, te handelen en te reageren. De nadruk ligt op doen, uit de comfortzone komen en stretchen op het eigen gewoontegedrag.

Gedurende het doorlopen van de werkateliers krijgen de deelnemers persoonlijke feedback van zowel de begeleiders, observatoren als collega-deelnemers. De feedback-methodiek wordt digitaal ondersteund zodat in de praktijkmomenten snel en effectief feedback kan worden afgetapt. Omdat het essentieel is dat deelnemers na afloop van de ateliers de vertaalslag maken van ervaren naar ontwikkelen is een centrale werkplaats ingericht. In de centrale werkplaats komen eigen ervaringen, bewustzijn, kennis- en modellen uit workshops of eerdere opleiding samen. Daar worden de deelnemers uitgedaagd om de reflectie en progressie op de eigen en collectieve leerdoelen gestalte te geven en dit te verankeren en vast te leggen.

Het ophalen en faciliteren van de feedback kan digitaal ondersteund worden met applicaties als Yammer of Whatsapp maar ook de bekende post-its voldoen prima om snel en consequent feedback op te halen. Resultaat is dat deelnemers na een dag hard werken een scherp beeld terug krijgen hoe zij door hun omgeving worden ervaren en waar hun ontwikkelperspectief ligt. Het Developement Center wordt afgesloten met een coachmoment om de oogst van de dag te verankeren en het vervolg te bespreken.

HRD Professionals gebruikt het Development Center vooral in leergangen Management en Sales om te toetsen waar deelnemers staan en hoe ze vaardigheden en inzichten in praktijk brengen. Het is een intensieve, actieve, confronterende maar vooral buitengewoon energie gevende werkvorm die we ook steeds vaker als stand alone leeractiviteit in zetten. Het Development Center heeft toegevoegde waarde voor leergangen verzorgd door andere externe aanbieders of als examen, afronding of meesterproef van meerjarige opleidingen. Daarnaast hanteren wij het Development Center als één van de toetsmomenten in onze assessmenttrajecten.
« Terug naar overzicht
MADE BY NONKA.NL