Teamcoaching

Een team met geloof en passie in het te behalen resultaat. Waar mensen hun rol kennen en oppakken, verantwoordelijkheid nemen voor hun aandeel en onderdeel zijn van de oplossing. Wij spiegelen in die richting met scherpte, gevoel voor verhoudingen en oog voor performance.

Teamcoaching is een vorm van coaching die er op is gericht om afdelingen en groepen in staat te stellen op voorhand afgesproken resultaten te realiseren. Vanuit inzicht in de individuele kwaliteiten van de teamleden wordt gezocht naar wat zij aan het geheel kunnen bijdragen en hoe zij zelf verder kunnen groeien. In het proces gaan de ontwikkeling van de individuen en het team hand in hand.

Ons vertrekpunt is om samen met u te bepalen wat de thema’s zijn waarop het team dient te professionaliseren. De thema’s kunnen voortkomen vanuit strategie, structuur of cultuur van het team en/of de afdeling. In co-creatie formuleren we de te realiseren doelen en vervolgens gaan wij aan de slag met de ontwikkeling van een leer– en ontwikkelconstruct.

Middels innovatieve leer – en werkvormen wordt het team naar een hoger niveau gecoacht. Onze ervaring is dat er middels gerichte impulssessies en coaching op de werkvloer duurzame resultaten ontstaan. Bij teamcoaching zetten wij ons no school today principe in, ook wel leren volgens 70-20-10 genoemd.

10% Zekerheid (old school leren)

Binnen het 10% segment vallen de leeractiviteiten waarvan wij in samenspraak met opdrachtgever en team hebben vastgesteld dat het hele team ze (klassikaal) moet volgen;

20% Verbondenheid (new school leren)
Binnen het 20% segment wordt gewerkt aan het verstevigen van het reflectief en adaptief vermogen van teams om binnen oude of nieuwe context nieuw gedrag te ontwikkelen. De kern is elkaar ontmoeten en van daaruit leren. Coaching, supervisie, intervisie en werken met rolmodellen zijn voorbeelden waarbinnen medewerkers ruimte en steun kunnen vinden.

70% Vrijheid (noschooltoday)

Binnen het 70% segment hebben de teams de vrijheid om eigen keuzes te maken die passen bij de leerdoelstellingen zoals die vastgesteld door de organisatie en in overeenstemming zijn gebracht met de persoonlijke en teamgerichte leer- en ontwikkeldoelen. De coach creëert een omgeving waarin ervaringsgericht leren mogelijk wordt door teamleden te prikkelen, onderling contact te intensiveren, innovatie en experimenten aan te moedigen, etc.

Door de inzet van het no school today principe wordt teamcoaching onder begeleiding van HRD Professionals ervaren als resultaatgericht, leerzaam en vernieuwend. Medewerkers en teams voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
« Terug naar overzicht
MADE BY NONKA.NL