Interim- & Projectmanagement

Nieuwe situatie zonder pasklaar antwoord? Dat kan vragen om de inzet van een ervaren interim – of projectmanager. Een onafhankelijk – en kundig persoon die op basis van een door jou goedgekeurd plan een veranderopdracht of project oppakt en realiseert.

Managementkracht
In elke organisatie doen zich momenten voor dat het management tijdelijk onvoldoende in staat is verantwoordelijkheden volledig waar te maken. Uitval kan een oorzaak zijn, of een crisissituatie. Bij dergelijke gebeurtenissen biedt een professionele interim- of projectmanager uitkomst. Er hoeft overigens niet altijd “een probleem” te zijn om een interim- of projectmanager in te schakelen. Ook een omvangrijk of complex project waarvoor te weinig managementkracht of expertise binnen de organisatie zelf aanwezig is, kan aanleiding zijn een tijdelijke projectmanager aan te trekken. Samen met jou stellen we de centrale vraag vast en leveren een oplossing!

Onze werkwijze:

Fase 1: Plan van Aanpak
Op basis van een gedegen plan van aanpak worden wederzijdse verwachtingen vastgesteld. Het plan van aanpak is geen duimendik epistel, maar een handzaam en overzichtelijk document waarin de scope, de op te leveren resultaten en de uit te voeren interventies staan beschreven. Dit alles heel concreet en daarmee controleerbaar. Het plan van aanpak leveren wij binnen vier weken op.

Fase 2: Uitvoering & Voortgangsbespreking
Op basis van het goedgekeurde plan van aanpak gaan we samen met het team aan de slag met de uitvoering. Onze werkwijze kenmerkt zich door resultaatgerichtheid in combinatie teamsamenwerking. We “staan met onze voeten in de klei” en werken samen met het team in de dynamiek van de organisatie. Middels gerichte en frequente voortgangsgesprekken met onze opdrachtgever leggen we verantwoording af en bepalen samen of er bijgestuurd moet worden. Bij de uitvoering wordt altijd eerst het “laag hangende fruit” geplukt.

Fase 3: Bestendigen van successen en nieuwe werkwijzen
Bij een interim- of projectopdracht bestaat fase drie uit het bestendigen van successen en bewezen nieuwe werkwijzen. Wij staan garant voor het inverdienen van onze eigen inzet als gevolg van het doorvoeren van besparingen binnen de afdeling of de werkwijze van het team. Dit is overigens geen doel op zich. De kwaliteit significant verhogen kan ook een doelstelling zijn. In deze fase maken we ons hard om te komen tot goede opvolging in de positie die tijdelijk vervuld wordt.

Fase 4: Overdracht naar opvolging
De laatste fase bestaat uit het inwerken van de opvolging die de organisatie instroomt. Op het moment dat een functie niet meer ingevuld wordt, vindt overdracht plaats naar de mensen die verantwoordelijk worden voor processen. De laatste fase wordt afgesloten met een overdrachtsdocument en een gesprek met de opdrachtgever. In dit gesprek worden de adviezen die zijn geformuleerd doorgesproken en voorzien van acties, tijdlijnen en verantwoordelijkheden.

Onze uitgebreide ervaring staat garant voor een snel begrip wat jouw organisatie nodig heeft en voor een groot probleemoplossend vermogen. Soepel invoegen is niet de enige kwaliteit van interim- en projectmanagers van HRD Professionals. Ze voegen ook toe door bij te dragen aan verbetering van jouw organisatie. Dankzij hun doortastende en gezaghebbende optreden waarborgen zij de continuïteit van jouw organisatie en weten jij en jouw medewerkers waar ze aan toe zijn.
« Terug naar overzicht
MADE BY NONKA.NL